Home English

Том 47, № 3, 2011(травень – червень)Зміст

Андрейків О. Є., Долінська І. Я., Яворська Н. В. Оцінка періодів зародження і поширення повзучо-втомних тріщин у тонкостінних елементах конструкцій
7
Стадник М. М. Пружне еліпсоїдальне теплопровідне включення у тілі за дії теплового потоку на безмежності
16
Чернець М. В., Жидик В. Б. Квазістатична контактна задача для циліндричних з’єднань з малим ограненням контурів тіл
24
Ревенко В. П.Скручування скінченного циліндра локально розподіленими зусиллями тертя
30
Неклюдов І. М., Воєводін В. М., Діденко С. Ю., Ільченко М. І., Діденко Ю. С., Ільченко Ю. М. Наноструктуровані мікроламінати мідь–сталь: отримання та механічні властивості
36
Яськів О. І., Погрелюк І. М., Самборський О. В., Федірко В. М. Трибологічні властивості карбонітридних покривів, сформованих на титані термодифузійним карбонітруванням
40
Бертод П., Аранда Л., Хаміні Й. Термічне розширення збагачених хромом сплавів на основі заліза чи заліза/нікелю карбідами танталу
46
Дурягіна З. А., Кузін О. А., Кузін М. О., Щербовських Н. В. Вплив режимів лазерного легування на параметри зносотривкості сталі 12Х17Т
53
Курек М., Лагода Т. Порівняння втомних характеристик деяких вибраних конструкційних матеріалів за згину та закруту
59
Малишев В. В. Електроосадження різних типів катодних осадів вольфраму з іонних розплавів
68
Бакар М., Окульска-Божек М., Зиґмунт М. Вплив поліамідної кислоти та полііміду на адгезійну міцність та тріщиностійкість епоксидної смоли
77
Сніжной Г. В. Зародження мартенситу деформації в хромонікелевих сталях аустенітного класу
84
Бондар О. С., Приходько С. В., Курмакова І. М., Гуменюк О. Л. Інгібувальна дія азотовмісних гетероциклів під час корозії маловуглецевої сталі
90
Назарчук З. Т., Скальський В. Р., Сергієнко О. М., Матвіїв Ю. Я., Гречихін Л. І., Подлозний Е. Д. Оцінка модуля вектора переміщень за одночасного утворення тріщин у композиті
94
Тетерко А. Я., Гутник В. І. Побудова зворотної функції перетворення приладів вихрострумового багатопараметрового контролю
103
Воробель Р. А., Журавель І. М., Свірська Л. М., Студент О. З. Автоматичне виділення та кількісний аналіз карбідів на межах зерен сталі 12Х1МФ після експлуатації на парогоні ТЕС
109
Герцик О. М., Ковбуз М. О., Єзерська О. А., Переверзєва Т. Г. Модифікація поверхні магнетом’яких аморфних сплавів олігомерами для створення тривких антикорозійних покривів
116

КОРОТКІ ПОВІДОМЛЕННЯ
Баглюк Г. А., Напара-Волгіна С. Г., Орлова Л. М., Кудь В. К. Вплив товщини робочого шару на властивості гарячештампованих порошкових шаруватих композитів
122
Михалина Г. М., Врублевська Т. Я., Урись М. Б., Луцишин Ю. Я. Аналітичний контроль багатокомпонентних систем на вміст платиноїдів
125
Михайлів Н. П. Інтенсифікація дифузійного нікелювання сталі 5ХНМ
129

У НАУКОВИХ КОЛАХ
Никифорчин Г. М. Теоретичні та експериментальні дослідження в технологіях сучасного матеріалознавства та машинобудування
131

Поновлено: 01.06.2011