Home English

Том 47, № 4, 2011 (липень – серпень)Зміст

Осташ О. П., Витвицький В. І. Двоїстість дії водню на механічну поведінку сталей і структурна оптимізація їх водневотривкості
5
Балицький О. І., Еліаш Я., Ріпей І. В. Вплив попереднього пластичного деформування сталі 12Х18Н12Т на її механічні властивості
20
Балицький О. І., Хмєль Я., Доробчинський Л. Аналіз електрохімічних осциляцій в умовах вібраційної кавітації
28
Іваницький Я. Л., Штаюра С. Т., Мольков Ю. В., Ленковський Т. М. Вплив водню на опірність руйнуванню листової сталі 65Г
36
Розумек Д., Марціняк З. Втомні властивості зразків з надрізом із сталі FeР04
41
Джафаріан Г. Р., Мірзамогаммді С., Сабоур Роугаґгдам А., Аліофхазраей М. Дослідження мікроструктури та характеру окислення алюмінідного покриву, модифікованого хромом, на сплавах γ-TiAl
47
Саврук М. П., Казберук А. Розподіл напружень біля кутових вирізів за складного напруженого стану
52
Андрейків О. Є., Кіт М. Б., Хиль С. В. Визначення залишкового ресурсу пластини з тріщинами за блочного навантаження
62
Стащук М. Г. Взаємовплив напружено-деформованого стану і концентрації водню в системі “метал–водень”
71
Дацишин О. П., Рудавська І. А. Крайова нерадіальна тріщина у круговому диску
78
Острик В. І., Щокотова О. М. Ковзний контакт штампа з пружним клином
82
Кульчицький-Жигайло Р. Д. Пружний півпростір з шаруватим покривом періодичної структури під дією тиску Герца
92
Кондрат В. Ф., Грицина О. Р. Рівняння локально градієнтної електромагнетотермомеханіки діелектриків з урахуванням інерції поляризації
99
Курек М., Лагода Т., Вармузек П. Визначення концентрації напружень та деформації у пружно-пластичних матеріалах під час згину та кручення
108
Чернець М. В., Ярема Р. Я. Узагальнений метод оцінки впливу коригування зубів на ресурс, зношування та контактну міцність циліндричних евольвентних передач
115
Слободян Б. С. Тиск пружного тіла на жорстку основу з виїмкою, частково заповненою рідиною, що не змочує їх поверхні
122
Хома М. С., Юркевич Р. М., Чумало Г. В., Радкевич О. І. Вплив дефектів зварних з’єднань трубної сталі 17Г1СУ на опір сірководневому розтріскуванню
129

Поновлено: 30.08.2011