Home English

Том 47, № 5, 2011 (вересень – жовтень)Зміст

Поклуда Я. Теоретична міцність твердих тіл: останні результати та застосування
5
Мільман Ю. В., Никифорчин Г. М., Грінкевич К. Е., Цирульник О. Т., Ткаченко І. В., Волошин В. А., Мордель Л. В. Оцінювання експлуатаційної деградації сталі газопроводу руйнівними і неруйнівними методами
13
Студент О. З., Кречковська Г. В. Анізотропія механічних властивостей деградованої сталі 15Х1М1Ф після її експлуатації на парогонах ТЕС
19
Гембара О. В., Андрейків О. Є. Вплив наводнювання стінок нафтових та газових трубопроводів на їх ґрунтову корозію і довговічність
27
Андрейко І. М., Кулик В. В., Осташ О. П. Опір корозійно-втомному руйнуванню сталей залізничних коліс
35
Карпаш О. М., Доценко Є. Р., Карпаш М. О. Комплексний метод контролю фізико-механічних характеристик матеріалів металоконструкцій
40
Карускевич М. В., Журавель І. М., Маслак Т. П. Застосування фрактальної геометрії в задачах прогнозування залишкового ресурсу авіаційних конструкцій
48
Дудик М. В., Діхтяренко Ю. В. Дослідження початкового етапу повороту міжфазної тріщини у кутовій точці межі поділу середовищ
53
Ігнатович С. Р., Юцкевич С. С. Контроль утоми сплаву Д16АТ за характеристиками деформаційного рельєфу поверхні
60
Скобло Т. С., Власовець В. М. Особливості структуроутворення дисперсійнотвердкої сталі 60Х2Н4ГМФ
66
Саввакін Д. Г., Гуменяк М. М., Матвійчук М. В., Моляр О. Г. Роль водню під час спікання титанових порошків
72
Дзіоба І. Р. Вплив складників мікроструктури на статичну тріщиностійкість сталі 13ХМФ
82
Пічугін А. Т., Яськів О. І., Лук’яненко О. Г., Погрелюк І. М. Вплив фазово-структурного стану приповерхневих шарів на механічні властивості титанового сплаву ВТ1-0
90
Сантос E. К., Кіда K., Хонда T., Койке Х., Розвадовська Я. Поліпшення втомної міцності підшипникової сталі AISI E52100 індукційним нагрівом та повторним гартуванням
96
Ниркова Л. І., Поляков С. Г., Осадчук С. О., Мельничук С. Л., Гапула Н. О. Визначення швидкості атмосферної корозії металевих конструкцій методом поляризаційного опору
101
Борц Б. В. Формування з’єднання різнорідних металів у твердій фазі методом гарячого вальцювання у вакуумі
106
Хома М. С., Сисин Г. М., Радкевич О. І., Головчук М. Я. Електрохімічні властивості зварних з’єднань сталі 17Г1СУ
112
Кунець Я. І., Матус В. В., Грилицький М. Д. Дистанційне визначення механічних параметрів тонких плоских включень низької контрастності
118
Васильєв А. Г. Вплив сорбції водню на кінетику фазового розпаду інтерметалідів RFe2
124

У НАУКОВИХ КОЛАХ
Пакєла З., Никифорчин Г. 12-та Польсько-українсько-німецька Літня школа з механіки руйнування і міцності матеріалів
130

Поновлено: 30.10.2011