Home English

Том 47, № 6, 2011 (листопад – грудень)Зміст

Саврук М. П., Казберук А., Тарасюк Ґ. Розподіл напружень на контурі кутового закругленого вирізу за антиплоскої деформації
7
Кривий О. Ф. Кругова міжфазна тріщина в неоднорідному трансверсально-ізотропному просторі
15
Стащук М. Г. Вплив зовнішніх навантажень на перерозподіл водню у металі біля концентраторів напружень
23
Попов В. Г. Крутильні коливання скінченного пружного циліндра зі зовнішньою кільцевою тріщиною
30
Мірсалімов В. М., Вагарі А. Р. Часткове закриття тріщин у перфорованому масиві, що виділяє тепло
39
Торібіо Дж., Матос Дж. С., Ґонзалес Б., Ескуадра Дж. Ріст втомної тріщини у попередньо напружених сталевих дротах під впливом середовищ
45
Гавриш В. І., Косач А. І. Крайова задача теплопровідності для кусково-однорідного шару з чужорідним включенням
52
Євтушенко О., Куцєй М., Гжесь П. Числовий та аналітичний розв’язки теплової задачі тертя під час гальмування
59
Федірко В. М., Погрелюк І. М., Самборський О. В. Закономірності термодифузійного насичення титанових сплавів з аморфного бору в азоті
65
Маркашова Л. І., Позняков В. Д., Гайворонський О. А., Берднікова О. М., Алексєєнко Т. О. Оцінка міцності і тріщиностійкості металу залізничних коліс після тривалої експлуатації
73
Арендар Л. А., Василів Х. Б., Широков В. В. Вплив навантаження на деформування поверхневого шару сталей з борохромовим покривом
80
Пашечко М. І., Монтусєвич Ю. Оцінка зносотривкості евтектичних покривів системи Fe–Mn–C–B, легованих Si, Ni і Cr, з використанням багатокритеріального аналізу
86
Левицький В. О., Бабіжецький В. С., М’якуш О. Р., Ковальчук І. В., Рябов О. Б., Котур Б. Я. Фазові рівноваги в системі Y–Hf–Fe та воденьсорбційні властивості сплавів
94
Унал I., Зор С., Aтапек Г. Вплив штучної слини на ортодонтичні дроти, виготовлені зі сплаву NiTi: поверхневий аналіз
101
Викпіс К., Попчик М., Нєдбала Й., Будньок А., Лоґєвка Є. Вплив густини струму осадження на властивості покривів на основі Zn–Ni
107
Назарчук З. Т., Куриляк Д. Б., Войтко М. В., Кулинич Я. П. Дифракція пружної SH-хвилі на міжфазній тріщині у жорсткому з’єднанні шару з інтерфейсом
115
Карпаш М. О., Котурбаш Т. Т. Оцінка втрат енергії акустичних коливань за ультразвукового контролю в середовищі природного газу
122

У НАУКОВИХ КОЛАХ
Дмитрах І. М., Студент О. З. Українсько-грецький симпозіум з механіки руйнування матеріалів і міцності конструкцій
129
Перелік статей, опублікованих у журналі “ФХММ” за 2011 р.
135
Авторський покажчик
139

Поновлено: 25.12.2011