Home English

Том 48, № 1, 2012 (січень – лютий)Зміст

Борис Євгенович Патон – президент НАН України (до 50-річчя з часу обрання президентом Академії наук Української держави)
7
Панасюк В. В., Булик І. І. Водень як технологічне середовище для формування наноструктури у феромагнетних Sm–Co сплавах
9
Іваницький Я. Л., Штаюра С. Т., Ковалік М. Метод визначення характеристик тріщиностійкості пружно-пластичних матеріалів
19
Кіт Г. С., Галазюк О. В. Плоска деформація тіла зі стрічковим тепловиділювальним елементом
26
Силованюк В. П., Ревенко А. В. Довготривала міцність пружного тіла з еліптичною тріщиною, заповненою в’язкопружним матеріалом
33
Андрейків О. Є., Скальський В. Р., Матвіїв Ю. Я., Крадінова Т. А. Визначення довговічності пластин з тріщинами за довготривалого статичного навантаження і локальної повзучості
39
Жбадинський І. Я., Станкевич В. З. Нестаціонарна задача для біматеріалу з тріщиною та прошарком
47
Марущак П. О., Коноваленко І. В. Комп’ютерне оцінювання глибини тріщин термомеханічної втоми за їх довжиною
54
Маланчук Н. І., Качиньські А. Фрикційна взаємодія двох півплощин за наявності поверхневої виїмки
64
Дробенко Б. Д. Обчислювальний експеримент з визначення циклічної довговічності барабана котла теплоелектростанції
72
Мрозінські С., Ліпські А. Ефективний метод обробки результатів випробувань на малоциклову втому
79
Любименко О. М. Формозміна паладієвої пластини, iндукована воднем
83
Опайнич І. Є., Аксіментьєва О. І., Дьяконов В. П., Пєхота С., Уланський Я., Демченко П. Ю., Українець A. М. Структура і термодеформаційні властивості гібридних композитів полімер–магнетит
89
Похмурський А. Ю., Русин Б. П., Обух Ю. В. Оцінювання впливу пітінгоподібних дефектів на міцність тонколистового сплаву Д16Т
95
Ксу Д. С., Ксу X., Сю З. Г., Ан Дж., Лю Ю. Механічні властивості, зношування та корозія борованої трубної сталі N80
100
Шейкін С. Є., Рутковський А. В., Ростоцький І. Ю., Єфросінін Д. В., Бондар В. К. Підвищення роботоздатності пари тертя титан–хірулен
106
Кирилів В. І. Підвищення зносотривкості середньовуглецевої сталі нанодиспергуванням поверхневих шарів
111

У НАУКОВИХ КОЛАХ
Рицар Д. І. Захист дисертацій
115
Стащук М. Г. Проблеми механіки крихкого руйнування
118
Веселівська Г. Г. Корозія. Захист металів від корозії
120
Капшій О. В. Науково-навчальний семінар молодих учених “Наукові школи ФМІ – естафета поколінь”
124

У НАУКОВИХ КОЛАХ
Ігор Костянтинович ПОХОДНЯ (до 85-річчя від дня народження)
129

Поновлено: 01.03.2012