Home English

Том 48, № 2, 2012 (березень – квітень)Зміст

Похмурський В. І., Василів Х. Б. Вплив водню на тертя і зношування металів (Огляд)
5
Косогін О. В., Кушмирук А. І., Мірошниченко Ю. С., Лінючева О. В. Електрохімічні властивості каталітично активних електродів на титановій основі в перхлоратній кислоті
18
Хома М. С., Яворський В. Т., Дзьоба Ю. В., Сисин Г. М. Вплив деформації на мікроелектрохімічну гетерогенність зварного з’єднання сталі 17Г1СУ
25
Шкатуляк Н. М., Ткачук О. М.Роль кристалографічної текстури під час корозії гарячевальцьованих прутків з вуглецевої сталі
31
Білий Л. М., Зінь Я. І. Захисні інгібовані покриви на поліуретановій основі
39
Ешагхі Аменен, Ешагхі Акбар. Вплив хроматних конверсійних покривів на адгезію та корозійну тривкість лакофарбового покриву на алюмінієвому сплаві 5083
47
Чумало Г. В. Вплив сірководню на корозійно-механічні властивості зварних з’єднань трубної сталі
51
Студент М. М., Довгуник В. М., Клапків М. Д., Посувайло В. М., Шмирко В. В., Киця А. Р. Трибологічні властивості комбінованих метало-оксидокерамічних шарів на легких сплавах
55
Юлінова А., Нікель Д., Фрінт П., Лампке Т. Вплив рівноканального кутового пресування на електрохімічні властивості сплаву Al-6060
65
Берсірова О. Л., Кублановський В. С. Корозійні властивості електроосаджених тонких покривів полікристалічного срібла
71
Шепеленко О. С., Сахненко М. Д., Штамбург В. Г., Рошаль О. Д. Формування нанорозмірних захисних покривів на сплавах заліза з подандовмісних розчинів
77
Малишев В. В., Габ А. І. Формування катодних продуктів електролізу вольфраматно-молібдатних розплавів
81
Духота О. І., Погрелюк І. М., Моляр О. Г., Пічугін А. Т., Лук’яненко О. Г. Вплив низькотемпературного оксидування та оксинітрування на фретинг-корозію титанового сплаву ВТ22
85
Озтурк А. У., Е. Гукуєн Р. Т. Ердем, Секер С. Рання стадія корозії вуглецевої сталі в агресивному середовищі
91

НАУКА – ВИРОБНИЦТВУ
Коваленко С. Ю., Рибаков А. О., Клименко А. В., Шитова Л. Г. Корозія внутрішньої стінки промислового газопроводу
97
Андрейків О. Є., Гембара О. В., Цирульник О. Т., Ниркова Л. І. Розрахунок залишкової довговічності тривало експлуатованої ділянки магістрального газопроводу
103
Студент О. З., Свірська Л. М., Дзіоба І. Р. Вплив тривалої експлуатації сталі 12Х1М1Ф з різних зон гину парогону ТЕС на її механічні характеристики
111
Міщенко В. Г., Євсєєва Н. О. Вплив повзучості металу на термін експлуатації реакторів магнієтермічного виробництва титану
119
Корольов В. П., Висоцький Ю. Б., Шевченко О. М. Технологічна безпека та удосконалення нормативної бази протикорозійного захисту будівельних металоконструкцій
123

ЮВІЛЕЇ
Зіновій НАЗАРЧУК (до 60-річчя від дня народження)
129

Поновлено: 01.05.2012