Home English

Том 48, № 3, 2012 (травень – червень)Зміст

Андрейко І. М., Головатюк Ю. В., Ковальчук Л. Б., Семенець О. І., Осташ О. П. Низькотемпературна циклічна тріщиностійкість деградованих алюмінієвих сплавів типу В95
5
Андрейків О. Є., Долінська І. Я., Яворська Н. В. Ріст тріщин повзучості в елементах конструкцій за довготривалого навантаження
12
Іваницький Я. Л., Штаюра С. Т., Мольков Ю. В., Іваницька Л. М. Опірність руйнуванню сталей за двовісного навантаження у водні
18
Дівеєв Б. М., Когут І. С., Бутитер І. Б., Черчик Г. Т. Визначення модулів пружності шаруватих балок на основі експериментальних досліджень та розрахункових моделей
24
Чернець М. В., Ярема Р. Я., Чернець Ю. М. Метод оцінки впливу коригування і зношування зубів циліндричної передачі на довговічність та міцність.
Ч. 1. Довговічність і зношування
30
Зеленяк В. М. Термопружна взаємодія двокомпонентного кругового включення і тріщини в пластині
40
Яськів О. І., Федірко В. М. Вплив розплавів свинцю та евтектики Pb–Bi на механічні властивості феритно-мартенситної сталі 20Х13
46
Булик І. І., Тростянчин А. М., Лютий П. Я. Вплив тривалості взаємодії сплаву на основі SmCo5 з воднем низького тиску на фазовий склад
53
Ткачик М., Кшак-Рос Й., Калета Є. Оцінка механічних і фізико-хімічних властивостей захисних покривів, отриманих золь-гель методом
59
Марковський П. Є., Моляр О. Г. Підвищення механічних характеристик сплаву Т110 шляхом оптимізації термомеханічної і термічної обробок
66
Івасишин А. Д., Подгурська В. Я. Міцність і витривалість порошкових сплавів ВТ1-0 і Fe–18Cr–14Ni у високотемпературному водні
72
Іваськевич Л. М., Балицький О. І., Мочульський В. М. Вплив водню на статичну тріщиностійкість жароміцних сталей
78
Скальський В. Р., Рудавський Д. В., Лясота І. М. Розрахунок залишкових напружень в околі шва за електронно-променевого зварювання товстих пластин
87
Дурягіна З. А., Борисюк А. К., Беспалов С. А., Підкова В. Я. Вплив термоциклічної обробки на фазовий склад іонно-азотованих поверхневих шарів сталі 12Х18Н10Т
94
Ольшанецький В. Ю., Кисільова І. Ю. Прогнозування розподілу розмірів зерен у сталі 03Х18ТБч
99
Малишев В. В., Шахнін Д. Б. Вплив температури та складу вольфраматно-молібдатних розплавів на морфологію їх електролізних осадів
103
Голанскі Г. Механічні властивості литої сталі GX12CrMoVNbN91 (GP91) після різних термообробок
110
Рацька Н. Б., Василів Х. Б., Винар В. А. Вплив оксидування на зносотривкість сплаву ВН-10
117
Слободян З. В., Маглатюк Л. А., Купович Р. Б. Вплив поверхневих обробок сплавів заліза, магнію та алюмінію на характер змочування водними розчинами
122
Учанін В. М. Інваріантний параметр ефективності вихрострумових давачів дефектоскопії
131

Поновлено: 30.7.2012