Home English

Том 48, № 4, 2012 (липень – серпень)Зміст

Саврук М. П., Казберук А., Тарасюк Ґ. Концентрація напружень біля отворів у пружній площині за антиплоскої деформації
5
Осташ О. П., Вольдемаров О. В., Гладиш П. В. Циклічна тріщиностійкість сталей тривало експлуатованих згинів парогонів
14
Голинський І. С. Вплив похибок визначення напружень в околі вершини тріщини на точність обчислення коефіцієнтів ряду Вільямса за поперечного зсуву
25
Острик В. І., Улітко А. Ф. Осесиметричний контакт двох пружних тіл за тертя та зчеплення
30
Стащук М. Г., Дорош М. І. Розрахунок великогабаритних поліетиленових труб з порожнистою стінкою
39
Когут І. С. Вплив дефектів структури на конструкційне демпфування однонaправлено армованих волокнистих композитів
46
Косаревич Р. Я., Студент О. З., Свірська Л. М., Русин Б. П., Никифорчин Г. М. Комп’ютерний аналіз характерних елементів фрактографічних зображень
53
Матвіїв Ю. Я. Довготривала міцність тонкостінних елементів конструкцій з тріщинами низькотемпературної повзучості
61
Скальський В. Р., Назарчук З. Т., Гірний С. І. Вплив електролітично поглиненого водню на модуль Юнґа конструкційної сталі
68
Копилець В. І. Комп’ютерне моделювання впливу кисневих адсорбційних центрів цеоліту на хемосорбцію іонів водню
76
Коноваленко І. В., Марущак П. О. Автоматизований аналіз множинного розтріскування нанопокриву за інтегральними параметрами
80
Кол М., Кір Д., Ерісір Е. Зношування штампів з нанесеними методом PVD AlCrN покривами
89
Букетов А. В., Красненький В. М. Вплив дисперсності наповнювача на адгезійну міцність та залишкові напруження в епоксикомпозитах
95
Басараба Ю. Б., Засадний Т. М., Луцишин Т. І. Отримання порошків феромагнетних сплавів водневим диспергуванням в ультразвуковому полі
104
Пічугін А. Т., Яськів О. І., Лук’яненко О. Г., Погрелюк І. М. Вплив термо-дифузійних покривів на механічні властивості титанового сплаву ВТ14
111
Мордюк Б. М., Карасєвська О. П., Рудой П. Е., Скиба І. О., Камінський Г. Г. Вплив ультразвукових коливань на фазове перетворення і деформаційне зміцнення сплаву Zr18Nb за розтягу
118
Бойчишин Л. М., Герцик О. М., Ковбуз М. О., Переверзєва Т. Г., Котур Б. Я. Властивості аморфних сплавів систем Al–РЗМ–Ni та Al–РЗМ–Ni–Fe з нанокристалічною фазою
127

У НАУКОВИХ КОЛАХ
Панасюк В. В. Академік М. Я. Леонов – до 100-річчя від дня народження
131

ЮВІЛЕЇ
Ігор Дмитрах (до 60-річчя від дня народження)
129

Поновлено: 30.10.2012