Home English

Том 48, № 5, 2012 (вересень – жовтень)Зміст

Пустовой В. М., Рещенко І. О. Моделювання експлуатаційної деградації сталей вантажних морських портових конструкцій у лабораторних умовах
7
Осташ О. П., Андрейко І. М., Кулик В. В., Ваврух В. І. Вплив гальмування на мікроструктуру і механічну поведінку сталей залізничних коліс
15
Петрина Д. Ю., Козак О. Л., Шуляр Б. Р., Петрина Ю. Д., Греділь М. І. Вплив легування рідкісноземельними металами на механічні властивості трубної сталі 17Г1С
21
Євтушенко О., Куцєй М., Євтушенко Ол. Моделювання фрикційного нагрівання під час гальмування
27
Мечник В. А. Композиційні алмазовмісні матеріали алмаз–Fe–Cu–Ni–Sn з прогнозовано стабільними характеристиками
34
Федірко В. М., Пічугін А. Т., Лук’яненко О. Г., Труш В. С. Еволюція мікроструктури приповерхневого шару титанового сплаву ВТ1-0 за дифузійного насичення киснем
43
Матисяк С. Й., Перковскі Д. М. Функція Гріна для пружного шару з температурно-залежними властивостями
49
Волчок Н. А., Совкова Т. С., Брюханов П. А. Вплив алюмінію на текстурні характеристики листів сплавів системи Ti–Al
55
Акімов І. В., Силованюк В. П., Волчок І. П., Івантишин Н. А. Вплив форми графітових включень на механічні властивості залізовуглецевих сплавів
61
Матичак Я. С. Кінетичні особливості азотування титану, зумовлені фазово-структурними перетвореннями
67
Похмурський В. І., Довгуник В. М., Студент М. М., Клапків М. Д., Посувайло В. М., Киця А. Р. Вплив додатку наночастинок срібла до мастила на трибологічну поведінку комбінованих металооксидокерамічних шарів
73
Балицький О. І., Колесніков В. О., Еліаш Я. Дослідження зносотривкості високоазотних сталей за умов сухого тертя ковзання
78
Козак Л. Ю. Дискретні моделі мартенситного перетворення та двійникування в металах
83
Грицина О. Р. Коливання шару кристала кубічної симетрії під дією гармонічного електричного поля
88
Личак О. В., Голинський І. С. Оцінювання точності визначення коефіцієнтів Вільямса за нормального відриву
97
Гембара О. В., Іваськевич Л. М., Мочульський В. М., Чепіль О. Я. Прогнозування кінетики росту тріщини та залишкової довговічності посудин у газоподібному водні
103
Скальський В. Р., Лясота І. М., Станкевич О. М. Акустико-емісійне діагностування зародження втомного руйнування алюмінієвого сплаву 1201-Т
110
Ниркова Л. І., Осадчук С. О., Рибаков А. О., Мельничук С. Л., Гапула Н. О. Дослідження атмосферної корозії вуглецевої сталі за умов утворення адсорбційних та фазових плівок вологи
117
Васильєв Г. С. Вимірювання поляризаційного опору з комп’ютерною реєстрацією результатів
124

У НАУКОВИХ КОЛАХ
Никифорчин Г. М. Дев’ятнадцята європейська конференція з руйнування (ECF-19)
127

ЮВІЛЕЇ
Михайло Саврук (до 70-річчя від дня народження)
129

Поновлено: 5.11.2012