Home English

Том 48, № 6, 2012 (листопад – грудень)Зміст

Осташ О. П., Анофрієв В. Г., Андрейко І. М., Мурадян Л. А., Кулик В. В. Про концепцію вибору сталей для високоміцних залізничних коліс
7
Марущак П. О., Біщак Р. Т., Вухерер Т., Гладьо В. Б. Ударна в’язкість зразків, вирізаних з ролика машини безперервного литва заготовок з наплавленим шаром
14
Наконєчни A., Монка Ґ. Контактна втомна міцність сталі 41CrAlMo7 за азотування та дробиноструминної обробки
24
Гвоздюк М. М., Гембара О. В., Болейчук В. М. Визначення характеристик тріщиностійкості однонаправлених склопластиків
30
Пєтшак Р., Шатанік Р., Олхава Р., Ксіожек К. Вплив механічних пошкоджень на час існування позитронів в ультрависокомолекулярному поліетилені
36
Венгринюк Т. П. Гальмування втомних тріщин нанесенням на газопроводи під тиском ремонтного покриву
45
Похмурський В. І., Довгуник В. М., Киця А. Р. Наночастинки срібла як модифікатори тертя у парах сталь–сталь
49
Арендар Л. А., Василів Х. Б., Винар В. А., Рудковський Є. М. Особливості зношування цирконію у газових середовищах за різних температур
52
Чернець М. В., Ярема Р. Я., Чернець Ю. М. Метод оцінки впливу коригування і зношування зубів циліндричної передачі на довговічність та міцність.
Ч. 2. Контактна міцність
56
Стащук М. Г. Врахування впливу середовищ в оцінюванні експлуатаційної здатності металевих виробів
60
Балицький О. І., Хмєль Я., Доробчинський Л. Кореляція між тиском, амплітудами потенціалу та струму електрохімічних осциляцій в умовах кавітації
67
Федірко В. М., Погрелюк І. М., Ткачук О. В., Проскурняк Р. В. Корозійна поведінка титанового сплаву ВТ6с з окисненими нітридними шарами у 0,9% NaCl при 36 oС
70
Скальський В. Р., Матвіїв Ю. Я., Сімакович О. Г. Дислокаційні механізми мікротріщиноутворення (Огляд)
76
Пастернак Я. М., Сулим Г. Т. Розв’язування методами інтегральних рівнянь задач антиплоского деформування тіл із тонкими стрічковими включеннями. ІІ. Аналіз концентрації та інтенсивності напружень
86
Чумак К. А., Мартиняк Р. М. Періодична контактна задача термо-пружності для тіл з шорсткими поверхнями на локальних ділянках
92
Силованюк В. П., Ревенко А. В. Умови стрибка напружень і переміщень на тонкому в’язкопружному включенні
98
Кравець В. С., Васюта Р. В. Кручення пружного простору з осесиметричною вузькою порожниною
102
Стадник М. М. Еліпсоїдальне пружне включення у тілі за дії сталого теплового потоку на його поверхні
110
Максименко О. П., Франкевич Л. Ф., Сахарук О. М. Визначення модуля пружності матеріалів методом цифрової кореляції зображень
115
Мольков Ю. В. Застосування методу цифрової кореляції зображень до побудови діаграм деформування
121

ЮВІЛЕЇ
Вацлав-Антоні Каспшак (до 80-річчя від дня народження)
126
Перелік статей, опублікованих у журналі “ФХММ” за 2012 р.
128
Авторський покажчик
134

Поновлено: 30.12.2012