Home English

Том 49, № 1, 2013 (січень – лютий)Зміст

Маруха В. І. Підвищення роботоздатності пошкоджених бетонних і залізобетонних конструкцій ущільнювально-зміцнювальними ін’єкціями
7
Осташ О. П., Андрейко І. М., Маркашова Л. І., Головатюк Ю. В., Семенець О. І., Ковальчук Л. Б. Вплив тривалої експлуатації на структуру і фізико-механічні властивості алюмінієвих сплавів типу Д16 і В95
18
Андрейків О. Є., Скальський В. Р., Матвіїв Ю. Я., Долінська І. Я. Мікромеханізми і розрахункова модель росту тріщин низькотемпературної повзучості в матеріалах
28
Янков’як A., Якубчак Г. Моделювання розвитку втомної тріщини у пластинах за довільного розподілу напружень типу Mode І
38
Прокопишин І. І., Дияк І. І., Мартиняк Р. М. Числове дослідження задач про контакт трьох пружних тіл методами декомпозиції області
46
Похмурський В. І., Копилець В. І., Корній С. А. Моделювання корозійно-електрохімічного процесу на межі метал–електроліт
56
Щерецький О. А., Старчак В. Г., Горбунова Т. А. Дослідження особливостей міжфазної взаємодії та корозійної тривкості бор-алюмінієвих композитів методом синхронного термічного аналізу
60
Виноградов Д. В., Воєводін В. М., Тихоновський М. А., Колодій І. В., Бовда О. М. Вплив структурного стану цирконію на параметри сорбції-десорбції водню
66
Яворський В. Т., Перекупко Т. В., Мудрий О. О. Фізико-хімічні властивості порошків срібла, одержаних контактним осадженням магнієм
72
Марковський П. Є., Ікеда Масахіко. Вплив легувальних елементів на старіння економно-легованих метастабільних бета-сплавів титану
78
Мечник В. А. Закономірності структуроутворення в системі алмаз-Fe–Cu–Ni–Sn–CrB2
85
Кумар Р., Кумар A., Сінг С., Пандей O. П. Перетворення WO3 у WC методом реакції зворотного струму
93
Бєлошенко В. О., Возняк Ю. В. Мікротвердість орієнтованих аморфно-кристалічних полімерів
99
Крижанівський Є. І., Грабовський Р. С., Мандрик О. М. Оцінювання роботоздатності нафтогазопроводів тривалої експлуатації за параметрами їх дефектності
105
Грибовська В. І., Чепіль Р. В. Оцінювання витривалості пружних клем рейкового скріплення КПП-5
111
Балицький О. І., Кав’як М., Кав’як П. Експертиза втомного пошкодження гребного вала морського судна
116

У НАУКОВИХ КОЛАХ
Рицар Д. І. Захист дисертацій
119
Стащук М. Г. Проблеми механіки крихкого руйнування
-
Пічугін А. Т. Проблеми матеріалознавства та інженерії поверхні металів
-
Веселівська Г. Г. Корозія. Захист металів від корозії
-
Войтко М. В. Науково-навчальний семінар молодих учених “Наукові школи ФМІ – естафета поколінь”
-

Поновлено: 01.03.2013