Home English

Том 49, № 2, 2013 (березень – квітень)Зміст

Василів Б. Д., Подгурська В. Я., Осташ О. П., Васильєв О. Д., Бродніковський Є. М. Вплив відновлювального і окиснювального середовищ на фізико-механічні властивості керамік SсCeSZ–NiO та YSZ–NiO
5
Федірко В. М., Погрелюк І. М., Кравчишин Т. М. Кінетика термодифузійного насичення азотом титанового сплаву ВТ22 за температур 800…950 oС
14
Березовець В. В., Денис Р. В., Завалій І. Ю., Поль-Бонкур В., Печарський В. Особливості сорбції-десорбції водню потрійними сплавами Mg–M–Ni (M = Al, Mn, Ti)
26
Ель Абді Р., Руджінскі A. Д., Бумбімбa Р. M., Пулайн M. Вплив хлориду цетилтриметиламонію на міцність оптичних волокон двоокису кремнію
35
Харченко Є. В., Кичма А. О., Савула Р. С., Чумало Г. В. Вплив локальних пластичних деформацій на фізико-механічні властивості матеріалу і напружений стан трубопроводу
43
Андрейків О. Є., Гембара О. В. Вплив ґрунтової корозії і транспортованих продуктів на довговічність зварних з’єднань нафтогазопроводів
52
Гохман О. Р., Волчок Н. А., Фассманн Д. Розподіл мікропошкоджень листів низьковуглецевої сталі St1.03 12 під час розтягу з різними швидкостями
59
Мощенoк В. І. Апробація методів визначення твердості матеріалів
65
Котур Б., Бабіжецький В., Бауер Е., Кнейдінгер Ф., Даннер А., Лебер Л., Міхор Г. Легування вузькозонного напівпровідника FeGa3 в позиціях атомів металу
69
Онищенко Д. В. Механохімічне одержання багатостінних вуглецевих нанотрубок зі сфагнового моху
76
Tорібіо Дж., Лоренцо М., Вергара Д., Харін В. Водневе окрихчення холодно-деформованих попередньо напружених сталей: роль кута входу фільєрa
81
Балицький О. І., Абрамек К. Ф. Діагностичний параметр зношування системи поршень–втулка–циліндр
89
Скальський В. Р., Рудавський Д. В., Ярема Р. Я., Дубицький О. С. Залишковий ресурс пружного елемента ресори за впливу воднево-механічного чинника
92
Мусій Р. С. Напружений стан порожнистої електропровідної кулі за електромагнетної дії в режимі згасної синусоїди
97
Дерпенскі Л., Северин А. Числовий аналіз напружено-деформованого стану циліндричних зразків з надрізом за розтягу
105
Ігнатович С. Р., Каран Є. В., Краснопольський В. С. Ймовірнісний розподіл довжин втомних тріщин у заклепкових з’єднаннях літака
109
Панченко О. В. Методика оцінювання напружено-деформованого стану у підсилених залізобетонних конструкціях
116
Вороняк Т. І., Іваницький Я. Л., Муравський Л. І., Семенець О. І. Дослідження деформування та руйнування композитів засобами електронної спекл-інтерферометрії
121
Татарченко Г. О. Температурна залежність кінетики відновлення озону на поверхні платини
126

Поновлено: 30.04.2013