Home English

Том 44, № 2, 2008 (березень - квітень)Зміст

Мартиняк Р. М., Слободян Б. С. Вплив рідинних містків у міжповерхневому просвіті на контакт тіл із податливих матеріалів
7
Ірза Є. М. Математична модель формування залишкових напружень у скляних тілах обертання під час охолодження
14
Андрейків О. Є., Сас Н. Б. Докритичний ріст плоскої тріщини в тривимірному тілі за високотемпературної повзучості
19
Станкевич В. З. Інтенсивність напружень біля тріщини в композиції півпростору і шару під гармонічним навантаженням
27
Николишин М. М., Жидик У. В. Термопружні коливання неоднорідних анізотропних циліндричних оболонок
33
Ясній П. В., Марущак П. О., Гладьо В. Б., Баран Д. Я. Взаємозв’язок мікродислокаційних параметрів і твердості пластично деформованих теплотривких сталей
41
Опанасович В. К., Стащук М. Г., Дорош М. І. Згин пластини з періодичною системою колінеарних тріщин з урахуванням контакту їх берегів
46
Сіліцкас П., Валіуліс А. В. Осадження з рідинної фази та властивості тонких плівок діоксиду цирконію на різних підкладках
53
Ведь М. В., Сахненко М. Д., Штефан В. В., Лайон С. Б., Олейник С. В., Білий Л. М. Комп’ютерне моделювання нейронними мережами безхроматного оброблення алюмінієвих сплавів
57
Янкура Д., Бачова В., Драґановська Д. Структура та адгезивні властивості керамічних покривів, отриманих плазмовим розпиленням
62
Шанахі А., Сабоур Роугаґгдам А., Шахрабі Т., Аліофхазраей М. Дослідження анти¬корозійного покриву ТіО2 з наночастинками, отриманого золь-гелевим методом
71
Бонішко О. С., Врублевська Т. Я., Звір О. З., Добрянська О. П. Спектрофотометричне визначення іонів осмію (IV) в інтерметалідах
82
Никифорчин Г. М., Осташ О. П., Цирульник О. Т., Андрейко І. М., Головатюк Ю. В. Електрохімічна оцінка експлуатаційної деградації авіаційного алюмінієвого сплаву
87
Войтко М. В., Назарчук З. Т., Куриляк Д. Б. Взаємодія поля плоскої SH-хвилі з вершинами міжфазної тріщини
92
Тетерко А. Я., Гутник В. І. Залежність магнетного поля вихрових струмів від параметрів тріщини в алюмінієвих сплавах
99
Учанін В. М., Женіровський М. І. Вплив рельєфу поверхні тріщини на сигнал вихрострумового перетворювача
104
Лаґода Т., Валат К. Відтворення кривої циклічного деформування на основі випробувань під випадковим навантаженням
107
Усціновіч Р. Повзучість шаруватого алюмінієцинкового композиту
110
Ануар К., Зайнал З., Сараванан Н., Асікін Н. Формування тонких сульфід-цинкових плівок у присутності комплексотвірного тартрату натрію
115
Мазанко В. Ф., Храновська К. М., Іващенко Є. В., Ворона С. П. Вплив газового середовища на формування покривів на залізі за електроіскрового легування
117
Маннапова О. В., Соколов О. Д., Олік А. П., Костржицький А. І., Твердохліб В. І. Зносотривкість лазерно опромінених поверхонь поршневих кілець
120
Кунтий О. І., Охремчук Є. В., Яворський В. Т. Морфологія катодного телуру, осадженого в середовищі органічних апротонних розчинників
123
Стадник М. М. Деформаційний критерій граничного стану пластини з тріщиною під двовісним навантаженням
126
Олег Миколайович Романів (До 80-річчя від дня народження)
129

Поновлено: 18.02.2008