Home English

Том 44, № 3, 2008 (травень – червень)Зміст

Івасишин О. М., Александров А. В. Стан виробництва, дослідження і застосування титану в країнах СНД
7
Патон Б. Є., Тригуб Н. П., Жук Г. В. Кристалізація зливків титану під час електронно-променевої плавки
21
Ільїн А. А., Скворцова С. В., Мамонов А. М. Керування структурою титанових сплавів методом термоводневої обробки
28
Фірстов С. О., Горна І. Д., Горпенко К. О., Бега М. Д., Коваль О. Ю., Котко А. В. Структура і фізико-механічні властивості евтектичних сплавів системи Ті–Si–Х
35
Яськів О. І., Погрелюк І. М., Федірко В. М., Проскурняк Р. В. Формування карбонітридних покривів на титані контактним і неконтактним способами
43
Осташ О. П., Івасишин А. Д., Кулак Л. Д., Кузьменко М. М. Вплив структури на високотемпературну циклічну тріщиностійкість сплаву Ті–8Al–1,4Si–2,2Zr
50
Марковський П. Є., Бондарчук В. І., Матвійчук Ю. В. Мікроструктура і механічні характеристики сплаву ВТ1-0 після поверхневої швидкісної термообробки
57
Демаков С. Л., Комолікова Є. М., Водолазський Ф. В., Попов А. А. Діаграма ізотермічного розпаду ?-фази в сплаві Ti–22Al–26Nb–0,5Zr–0,4Mo
62
Мурзінова М. А. Застосування термоводневої обробки для підвищення жароміцності титанового сплаву ВТ9
67
Полькін І. С., Голубєв С. М., Снєгірьова Л. А., Зенін В. А., Павлов В. М. Отримання прутків зі сплавів типу ВТ1-0 за ресурсоощадною беззливковою технологією
73
Овчінніков О. В., Шевченко В. Г., Волчок І. П. Легований киснем губчастий титан для одержання титанових сплавів
78
Ночовна Н. А., Ісаічев А. В., Анташев В. Г. Основи створення ощаднолегованих широковживаних титанових сплавів
81
Аболіхіна О. В., Антонюк С. Л., Моляр О. Г. Структура, міцність і пластичність напівфабрикатів із титанового сплаву ВТ22
85
Охота Г. Г., Калахан О. С., Похмурська Г. В., Похмурський В. І. Вплив іонної імплантації азоту і бору та покриву TiN на кородування титанового сплаву ВТ-6
89
Топольський В. П., Петриченко І. К., Ахонін С. В., Міщенко Р. М. Зварюваність високоміцного титанового сплаву Т110
95
Кирилів О. В., Никифорчин Г. М., Кужидловський К. Й. Оцінка тепловиділення під час механоімпульсного зміцнення титанових сплавів
99
Лунарська Е., Черняєва О., Лісовицький Д. Формування гідридів у лужних розчинах катодно поляризованих сплавів на основі Ті і TiAl
103
Дехтяр О. І., Матвійчук М. В., Моісеєва І. В., Саввакін Д. Г. Деформаційне зміцнення та руйнування сплаву ВТ6, синтезованого методом порошкової металургії
107
Порядченко Н. Ю., Оришич І. В., Кузьменко М. М., Хмелюк Н. Д., Головкова М. Є., Кулак Л. Д., Бродніковський М. П. Особливості окиснення складнолегованих сплавів титану в литому і рекристалізованому станах
112
Ясній П. В., Гладьо В. Б., Окіпний І. Б., Цирульник О. Т. Мікроструктура і розривні напруження пластично деформованої та наводненої теплотривкої сталі 15Х2МФА
118
Путіць С., Ракін М., Бошняк С. Застосування моделі деградації залишкових напружень до вуглеце-епоксидного композиту
122
Хома М. С., Чучман М. Р., Олійник Г. М., Личковський Е. І. Аналіз різних підходів до вивчення мікроелектрохімічної гетерогенності матеріалів
126
Андрейків О. Є., Назарчук З. Т., Скальський В. Р., Рудавський Д. В., Сергієнко О. М. Коефіцієнти інтенсивності напружень, спричинених магнетним полем у феромагнетиках
130

Поновлено: 18.02.2008